Wydajność – tak, ale zawsze z dbałością o środowisko

WEDŁUG WIZJI FITT BYCIE FIRMĄ ODPOWIEDZIALNĄ OZNACZA PRZEKSZTAŁCENIE MODELU BIZNESOWEGO W TAKI SPOSÓB, ABY OSIĄGNĄĆ IDEALNĄ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY TWORZENIEM WARTOŚCI EKONOMICZNEJ I WYWIERANIEM POZYTYWNEGO WPŁYWU NA PLANETĘ I ŻYCIE LUDZI.

TWÓJ ODPOWIEDZIALNY WYBÓR.
Proces kompensacji FITT

Ochrona planety oznacza dla firmy FITT redukcję wpływu na środowisko oraz pełną kompensację emisji CO2 – jest to priorytet zgodny z wizją firmy.

Strategia FITT w kierunku zneutralizowania emisji dwutlenku węgla obejmuje cztery działania: pomiar, gromadzenie wiedzy, redukcję i kompensację.

1. Pomiar

FITT identyfikuje, mierzy i odnotowuje emisje CO2 swoich produktów w całym cyklu ich życia poprzez tzw. ocenę cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA).

Jest to narzędzie empiryczne, które pozwala na określenie wpływu produktów na środowisko od momentu pozyskania surowców służących do ich wytworzenia, aż po ich utylizację.

Pobierz LCA

2. Gromadzenie wiedzy

Dzięki pomiarom emisji CO2 firma FITT zyskuje świadomość swoich działań oraz ich wpływu na planetę i życie ludzi, a także w przejrzysty sposób informuje o nich wszystkie strony zainteresowane.

3. Redukcja

Firma FITT wdraża ograniczanie emisji CO 2 jako konkretny cel, który ma zastosowanie na kilku frontach, takich jak: poszukiwanie nowych materiałów, zwiększenie wydajności linii produkcyjnych, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, polityka maksymalizacji wydajności logistyki oraz ograniczenie ilości materiałów opakowaniowych.

Zdolność firmy FITT do innowacji zaowocowała stworzeniem FITT Force, węża, który podczas całego cyklu życia emituje o 43% mniej CO2 niż konwencjonalny wąż firmy FITT wykonany z PVC.

4. Kompensacja

Po zmniejszeniu wpływu FITT Force na środowisko o 43% firma FITT kompensuje pozostałą emisję CO2 poprzez zakup kredytów węglowych w ramach projektu Water is Life.

FITT Force
FITT Force, pierwszy wąż ogrodowy równoważący w 100% emisje dwutlenku węgla

FITT Force to lekki, kompaktowy i niezwykle wytrzymały wąż ogrodowy przeznaczony do intensywnego użytkowania w dużych warzywnikach, rozległych ogrodach ozdobnych i na powierzchniach ściernych stwarzających wysokie ryzyko przebicia.

Teraz FITT Force jest również pierwszym na świecie produktem nawadniającym neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Co oznacza neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla?

Oznacza usunięcie z atmosfery takiej samej ilości CO2, jaka jest emitowana podczas całego cyklu życia produktu po to, by osiągnąć emisję zerową.

Naukowe badanie wpływu FITT Force FITT Force został poddany ocenie cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA). Jest to narzędzie empiryczne, które mierzy negatywny wpływ w całym cyklu życia produktu, od wydobycia surowców do jego utylizacji.Każdy wąż FITT Force redukuje emisję 8 kg CO2 i dostarcza 10 litrów wody pitnej na Madagaskar.

ODKRYJ PRODUKT

Water is life

Firma FITT zdecydowała się zrównoważyć wszystkie emisje CO2 (2541 ton) generowane przez cykl życia asortymentu FITT Force poprzez zakup kredytów węglowych certyfikowanych przez Gold Standard, generowanych przez projekt Water is Life.

Misją Water is Life jest zapewnienie bezpiecznej i czystej wody pitnej rodzinom, które mieszkają w okolicach wioski Betsingilo, w jednym z najbiedniejszych obszarów na Madagaskarze.

W niektórych obszarach Madagaskaru nawet dzisiaj 80% populacji nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej i jest zmuszone do codziennych długich podróży do źródeł wody zlokalizowanych na obszarach półpustynnych.

Firma FITT projektuje i produkuje węże oraz rury do transportu płynów – przede wszystkim wody.
Dlatego zdecydowała się wesprzeć projekt Water is Life (Woda to życie), mając na celu zagwarantowanie dostępu do tak ważnego zasobu również w obszarach, w których nie jest łatwo go pozyskać.

Life per garantire l’accesso ad una risorsa così vitale anche in zone in cui non è facile reperirla.

8 kg CO2 = 10 litrów wody pitnej na Madagaskar.

emisje CO2eq w cyklu życia 1 siły FITT są równoważne

Każdy wąż FITT Force redukuje emisję 8 kg CO2 i dostarcza 10 litrów wody pitnej na Madagaskar.

Pobierz kredyty

Pozytywny wpływ projektu
Każdy neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla wąż FITT Force przyczynia się do dostarczania wody pitnej na Madagaskar.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]